BT Education - шаблон joomla Продвижение

 

 

Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий”

с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

тел: 0888441157, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , http://oy-karadjalovo.com

ОУ „Св. св. Кирил  и Методий”

ЗАПОВЕД

№ РД-10-363/ 14.03.2017 г.

Относно: Утвърждаване на училищен план-прием на ученици в първи клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Караджалово през 2017/2018 учебна година

На основание чл.258, ал.1, чл. 259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.41, 42 и 44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с решение на Педагогически съвет, протокол № 8 от 14.03.2017 г. и Становище на Обществения съвет на ОУ „Св. Св. Кирил и методий“, с. Караджалово, протокол № 2/14.03.2017 г. от проведено заседание

УТВЪРЖДАВАМ

Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година както следва:

І. Брой на паралелките- 1/една/;

ІІ. Брой на групите за целодневна организация на учебния ден- 1 /една/;

ІІІ. Брой на учениците-съобразно ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и стандарта за финансиране на институциите;

ІV. Предмети за избираеми учебни часове- математика и български езикезик.

V. При наличие на по-голям брой подадени заявления ще се прилагат задължителни критерии съгласно Система за прием на ученици в І клас в общинските училища на територията на община Първомай и допълнителни критерии по решение на Педагогическия съвет на ОУ „Св. Св. Кирил и методий“, с. Караджалово, които ще бъдат публикувани на сайта на училището.

Във връзка с горното

НАРЕЖДАМ

Документи за записване – заявление по образец от училището, декларация за предоставяне на данни от родител и заявление за посещаване на ПИГ ще се приемат от 18.04.2017 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани за сведение.

Екземпляр от настоящата заповед да бъде поставен на двата входа на училището и на официалната интернет страница.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Атанаска Найдева – главен учител.

 

Иванка Пенева:                            

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Караджалово, община Първомай     

 

На линия 

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта

Контакти 

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
с. Караджалово, П.К. 4283
област Пловдив,
ул. 19-та 6
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: 0888441157-директор, 0899420749 - счетоводител
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115206